Youtube  

Beispiel Shop

Skip to Main Content »

Welcome! Login My Account

Cart

no items

Delivery & Service

You're currently on:

Základní výcvik jezdeckého kone 1 - Ctyrletý kun

Základní výcvik jezdeckého kone 1 - Ctyrletý kun

Klimke, Ingrid

Czech Version of Ingrid Klimkes DVD  - Basic Training for  Riding Horses Volume 1, The four year old horse


Facebook: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_174984899192048

€29.90
Incl. 19% VAT, Excl. shipping

Availabiliy: in stock

Add Items to Cart

Medium: DVD
Délka filmu: 90 minut
Language: Czech
Article Number: 200246
Delivery time: 2-3 Tage

You may also be interested in the following product(s)

left right

Product Description

Když má ?lov?k p?ed o?ima živ? krá?ejícího, dob?e motivovaného drezurního kon? a bere stupnici vzd?lání jako správný postup p?i výcviku kon?, tak ho hned napadne jediné jméno: Ingrid Klimke. Správné principy výcviku, kterým se nau?ila již v d?tství od svého otce Dr. R. Klimkeho, uplat?uje až do dnešní doby, kdy je úsp?šnou jezdkyní ve všech t?ech disciplínách jezdeckého sportu. Kdo se od ní u?í je na správné cest?.


Kone 1 – Díl 1 4letý k??
- Drezúra: Uvol?ovací práce v natažení dop?edu dol?, takt, uvoln?ní, p?ilnutí, p?ivyknutí na jezdcovy pom?cky, polovi?ní a celá zádrž, p?echody, za?ínající prostupnost, první start na závodech. P?i drezurní p?íprav? mladých koní podporuje Ingrid Major Paul Stecken.
- Kavalety: Navyknutí, práce na lonži
- Skoky: První skokové lekce s vedoucím kon?m a první pokusy bez n?ho, gymnastické ?ady a jednotlivé skoky.
- Terén: Bezpe?nostní sed, první skoky, p?ivyknutí na vodu a práci v kopcích.


Ingrid Klimke, olympijská vít?zka a mistrn? sv?ta, jde ve stopách svého slavného otce, dnes už legendy mezi drezurními jezdci, Dr Reinera Klimkeho. Je jedinou jezdkyní na sv?t?, která na mezinárodní úrovni úsp?šn? reprezentuje, jak v sout?žích všestrannosti, tak i v drezú?e.

Additional Info

Produktion:Film z produkce Pferdia tv
Gewicht:0.11
 

Cart

no items

Delivery & Service